Jak rozwiązać sudoku? Metody rozwiązywania sudoku

Sudoku jako gra logiczna wymaga od nas trochę wysiłku umysłowego. Często jednak pierwsze próby nie przynoszą powodzenia i łatwo możemy stwierdzić, że nie jest to gra dla nas. Tymczasem jeśli znamy metody rozwiązywania sudoku, staje się ono naprawdę proste.

 
Podstawową zasadą sudoku jest, że w każdym rzędzie, kolumnie i pogrubionym kwadracie muszą występować cyfry od 1 do 9 i nie mogą się powtarzać. Bazując na tym możemy znaleźć pole w danym rzędzie, kolumnie lub kwadracie, które jako jedyne pozwala na wpisanie danej liczby. Odmianą tej techniki jest znalezienie pól, gdzie pasuje tylko jedna cyfra, bo wszystkie inne zostały wyeliminowane. W przypadku diagramów o poziomie trudności łatwym lub oznaczonych jako „dla początkujących” ta metoda pozwala zazwyczaj rozwiązać całe sudoku. Jednak w przypadku wyższego poziomu trudności trzeba sięgnąć głębiej w zależności między cyframi. Warto wspomnieć, że najlepiej rozpocząć rozwiązywanie od obszarów gdzie brakuje jak najmniej liczb- tam najszybciej uda nam się je uzupełnić.

 
Kolejną techniką jest tak zwany zablokowany kandydat. Możemy ją zastosować gdy jakąś liczbę w danym rzędzie, wierszu lub kwadracie możemy wpisać tylko na przecięciu z innym obszarem. W tej sytuacji możemy taką liczbę wyeliminować z pozostałych pól tego obszaru. Na przykład, jeśli w danym rzędzie cyfrę 1 możemy wpisać tylko w polach należących do jednego kwadratu, to wiemy, że nie będzie ona występować w pozostałych polach tego kwadratu.

 
Podane tu techniki uzupełniania diagramów są tylko przykładowe, istnieje ich bardzo wiele, ale nie zawsze musimy z nich wszystkich korzystać. Często wystarczy użyć tylko kombinacji kilku. Wraz z nabieraniem doświadczenia zaczniemy instynktownie stosować właściwe rozwiązania.

 
Jak łatwo się zorientować sudoku metody rozwiązywania może mieć różne. Cechą wspólną wszystkich jest dokładna analiza. Zawsze łatwiej jest gdy do rozwiązywania danego diagramu podchodzi się systematycznie. Na przykład można zacząć sprawdzać po kolei od liczby 1 aż do dziewięć, czy samo sprawdzenie rzędów i kolumn, nie rozjaśni sytuacji.
Pamiętaj o tym by się nie spieszyć i zbyt szybko nie wpisywać liczb co do których nie masz jeszcze pewności. Jeśli sudoku nie pomoże ci rozwinąć logicznego myślenia, to na pewno pomoże w pracy nad cierpliwością.